Замени старо за ново

За замена потребно е вашето возило да го донесете на нашиот плац за да направиме проценка на истото. Во зависност од возилото кое ќе го одберете за замена, ќе ви дадеме понуда за тоа колку треба да се доплати за новото возило.